Duben 2008

Nekonečno volá

29. dubna 2008 v 20:27 | terkaaaaa |  Řetězáky
Přidejte se taky a klikejte do nekonečna JE TO FAKT ZÁBAVA!

Prasátko ze značek

29. dubna 2008 v 20:24 | terkaaaaa |  Medvídek Pú
$$u------------------------------------.ued$$$$$$"
----------$$$b.-------------------------------ue$$$$$$$$$F
----------$$$$$$u.------------------------u$$$$$$$$$$$$$'
---------J$$$$$$$$$eu-------------------.e$$$$$$$$$$$$$$$
---------$$$$$$$$$$$$$c.--------------.d$$$$$$$$$$$$$$$$'
-------J$$$$$$$$$$$$$$$u-----------u$$$$$$$$$$$$$$$$$"
-------.$$$$$$$$$$$$$$$$$$.----.,,uu,,.`""?$$$$$$$$$$$"
------!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.:d$$$$$$$$$$$$$e`"$$$$$$"
-------!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$`$$$$$$$$$$$$$$$$$u"?""
-------`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Fu$$$$$$$$$$$$$$$$P"?
--------"$$$$$$$$$$$$$$$$$"u$$$$$F"??$$$$$$$'d$$:
---------"$$$$$$$$$$$$$$F'u$$$$$`e$$$$$$$$$F3$$$U
-----------""????????$$"u$$$$$$V$$$$$$$$$$$U3$_ $:
---------------------.e$$$$$$$$$$$$T--$$$$$$$'ySSp=.
---------------------?$$$$$$$$$$$$CCce$$$$$$f<$$$$:$$u
---------------------`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b"?FFFj$$$h
----------------------?$$$$$$$$$$$$$b"?V$$$$$$$$??d$$$$:
----------------------`$$$$$$$$$$$$$$$$eu."""".u$$$$$$$
-----------------------`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?I$$$$$"
------------------------`$$$$$$$$$$$$$$$$$$?ICe$$$$$$F
--------------------------?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F
---------------------------"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
-----------------------------?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$`
-------------------------------?$$$$$$$$$$$$$$$$$P"
-------------------------------c,."??????????"?;ue!
-------------------------------?$$$$bcececdd$$$$$$U
-------------------------,e$$$$$u-?$$$$$$$$$$$P??Ie.`$bu
----------------------ue$$$$$$$$$U-"??????CCCed$$$$f-"$$$e.
-------------------.e$$$$$$$$$$$$F-:$$$$$$$$$$$$P";uu-?$$$$$u
-----------------.$$$$$$$$$$$$$$F'.C????????"?;uc$$$$:-?$$$$$$u
--------------.e$$$$$$$$$$$$$$$"-u$$$$$$$$$$$$$$$$$?"C.-?$$$$h
------------,e$$$$$$$$$$$$$$P"--c$$$$$$$$$$$$??"?;c$$$$:-?$$$$$$$ ---------u$$$$$$$$$$$$$$P"---edc;C?????(;;ced$$$$$$$$$?--"?$$$$$$
-------.u$$$$$$$$$$$$P"-----e$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P??;e$$?$$$$:
-----.$$$$$$$$$$$P"`-------u;`"???$$$$$$$$?????";cd$$$$$$$------"""
-----$$$$$$PF""-----------u$$$$$bbcecececedd$$$$$$$$$$$?"uWllllll
-------`-----------------u;"??$$$$$$$$$$$$$$$$$$???";ue$$$$:hh ------------------u$$$bbee;C(????????CCCuced$$$$$$$PF`
------------------------"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$PFF";;c$$
-----------------------$$be;???????$$$$$$PFF???";;;ced$$$$$T
-----------------------"$$$$$$$$bbeeeeeeeedddd$$$$$$$$$$P"C
-------------------------C"??$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$PF"?;ed$'
-------------------------"$beu;??"??????????"??C;ced$$$PF'
---------------------------"??$$$$$$$hhhh$$$$$$$$PFF;Ud"
-----------------------------=u `??""???????CCUeeW$$P"
--------------------------------$$$$We.."?$$$$$$$P"
-------------------------------. ?$$$$$$$e."""`
-----------------------..,,,,u$$e. ?$$$$$$$$u--.eeeu
-------------------e$$$$$$$$$$$$$"---"$$$$$F u$$$$$$$
------------------!$$$$???????"--------?$$$ $$$$$$$$$
------------------`$$$$$$$$$$eu---------$$FU$$$$$$$$'
-------------------"$$$$$$$$$$"---------$$$$$$$$$$F
---------------------""?????"'----------$$$$$$$$"
zdroj:www.jahudecqa.blog.cz

Prima SmS

27. dubna 2008 v 8:32 | terkaaaaa |  Vtipný
"Ahoj tatínku, maminko, přijedu k vám na víkend, už se na vás teším. Honza"
... ZPRÁVA NEODESLÁNA (tak podruhé)
"Ahoj táto, mámo, přijedu na víkend, připravte jidlo, Honza"
... ZPRÁVA NEODESLÁNA (tak potřetí)
"Rodičové přijedu na víkend. Honza"
... ZPRÁVA NEODESLÁNA (tak počtvrté)
"Ahoj snad tuto zprávu nedostanete 4x, nejde mi to odeslat, přijedu na víkend. Honza
... ZPRÁVA NEODESLÁNA (tak popáté)
"Do prdele, já už na to s*ru, stejnak se to neodešle kua to je pojebanej internet"
... ZPRÁVA ÚSPĚŠNĚ ODESLÁNA
"Jee rodičové asi jste dostali ode me zprávu, co nebyla vám, jen jsem to přeposílal, takhle sprostý nejsem, ale jinak přijedu na víkend. Synátor"
... ZPRÁVA NEODESLÁNA
"Kua já se na to vy*eru"
... ZPRÁVA ÚSPĚŠNĚ ODESLÁNA
ZDROJ:www.terkydenicek.blog.cz

Slova generála Choi Hong Hi

26. dubna 2008 v 11:36 | terkaaaaa |  Teorie atd.
Slova gen. Choi Hong Hi
Slova nejsou přiměřená, aby popsala mé pohnutí v den kdy se zrodilo Taekwon-Do, ale současně mne přepadly obavy, kolik lidí na světě mu skutečně porozumí a důkladně jej pozná? Zdá se jakoby to bylo právě včera a již uplynulo tolik let.
Dnes je Taekwon-Do nejen činnost CISM (Rada mezinárodního vojenského sportu), ale uvažuje se i o jeho zařazení do programu olympijských her. Všechno toto mne přinutilo znovu si uvědomit že dny letí rychlostí šípu a že léta plynou jako závratná řeka, ale všechno toto dokazuje, že odhodlanost a víra mohou překonat jakoukoli překážku. Všechny věci jsou ovládány zákony Yin a Yang, které jsou důkazem toho, že vše má svůj počátek v protikladu a spolu dohromady tvoří jeden celek, toto je doklad toho, že i štěstí může plynout z katastrofických okamžiků. Mé bolestivé zkušenosti, degradace a ponížení, kdy mne japonská okupace Koreje ponížila na osobu bez vlasti, mne inspirovaly naučit se skutečnému bojovému umění, další mou motivací byla touha uchovat a rozšířit ducha a moudrost lidu Koreje do světa.
V souhrnu je můj život bouřlivý, plný osamocených bojů a nešťastných dobrodružství,jenž by mi jen málo lidí závidělo. Za své neochvějné názory jsem musel žít tisíc mil daleko od své milované vlasti v samo-exilu. Můj sen se však naplnil, můj největší sen o Taekwon-Do, jenž šíří svou filozofii bez ohledu na náboženství, ideologii, národní hranice, nebo rasu. Dnes mohu bez váhání říci, že jsem nejšťastnější člověk na světě.
Mou opravdovou touhou je, aby si Taekwon-Do podrželo svou původní podobu, koncepci, techniku a filozofii. Je mou upřímnou nadějí, že Taekwon-Do přispěje svou výukou techniky a učení k rozvoji člověka mnoha dalších generací jenž přijdou.
Je ironií přírody, že křehké rostliny jako orchideje a tulipány vyžadují svědomitou péči, zatímco plevelu se daří bez jakékoli péče. Divoká tráva snadno zaměnitelná s obilím, nebo rýží může skutečně snadno zabránit růstu pravých rostlin. Nemohu si pomoci, abych nezoufal nad poskvrněnou představou Taekwon-Do jež nedávno stvořili napodobitelé.
Utěšuji se však touto myšlenkou. Tak jako falešný diamant nemůže řezat sklo, jsou falešné techniky jako představení bez podstaty, jako letní přeháňky jenž rychle vyschnou na zemi, nebo hurikán, který s lomozem přiletí, ale který z oblohy rychle zmizí.
Přeji si věnovat mé techniky a encyklopedii všem studentům v naději, že jim budou pomáhat ve snaze o pravé Taekwon-Do.

Charta Taekwon-Do

26. dubna 2008 v 11:33 | terkaaaaa |  Teorie atd.
Taekwon-Do Hung Jang /Taekwon-Do Hun Zan/
  • Charta Taekwon-Do
Úvodní formule
Protože Taekwon-Do je uměním sebeobrany jež vede k dosažení vznešené mravnosti, vysokého stupně morální kultury, vybroušeným technikám, veliké síle a tělesné kráse, může být považováno za součást denního života právě tak jako dýchání a myšlení.
Slovy gen. Choie nyní definujme jeho základní teorii, principy a cíle, aby tyto mohly být pro přivození rozkvětu morálky, krásy a síly v harmonii s nesmrtelným duchem.
Část 1.
Vědeckým prováděním Taekwon-Do si může člověk významně zlepšit zdraví a povzbudit svůj intelekt. Každý se může dostat do postavení, kdy je třeba pomoci ostatním v případě spravedlnosti. Tímto podpoří společenskou etiku a mravnost a tak pomůže nastolit šťastnější a mírumilovnější společnost.
Část 2.
Aby člověk dospěl ke shodě s životem navzdory jeho ohavným aspektům a s myšlenkou na smrt, měl by pokračovat s učením se Takwon-Do, aby se naučil technice, síle a odpuštění, aby rozšířil svůj duševní obzor. Také motivací pro další učení bude dědictví neohraničených hodnot pro následující generace.
Část 3.
Lidské plemeno přišlo na svět s jednoduchými potřebami a touhami. Nemusí se stát lakomým, jestliže vždy zůstane skromné a milosrdné, nebude-li přivádět ke kompromisu své zásady, nenechá-li se ovládnout sobeckými pohnutkami, jedině tak zajistí myšlenku Taekwon-Do, aby předávána dál ve své ryzí, svobodné a nezávislé formě.
Část 4.
Protože všichni žáci jsou subjekty stejných pravidel vedení a jsou posuzováni podle stejných kritérií bez ohledu na své postavení v životě, svůj původ a náboženské přesvědčení, představují pro svět základní rovnost a bratrství člověka.
Část 5.
Moderní společnost je charakterizována sobeckými předsudky s materiálním nadbytkem a nepotřebnou závislostí na strojích.
Morální společnost je charakterizována sebedisciplínou, obětováním a náboženstvím.
Věnování se Taekwon-Do jako umění může podpořit změny směrem ke společnosti morální.
Část 6.
Ti, kdo se obětují pro své bližní a žijí podle svého svědomí, jsou vždy užiteční. Projevují úctu starším a učitelům.
Závěr
Začátek znamená největší část úsilí ve zvládnutí učení Taekwon-Do. Proto by jeho žáci neměli ochabovat v konání čehokoli a kdekoli, je-li to prospěšné společnosti. Jestli-že se budou takto chovat, přinese to užitek jím samotným.

Zásady Taekwon-Do

26. dubna 2008 v 11:31 | terkaaaaa |  Teorie atd.
Taekwon-Do Jung Shin /Taekwon-Do Cung Šin/
  • Zásady Taekwon-Do
Cíle, jež chce Taekwon-Do dosáhnout:
YE UI / JE JI / - Zdvořilost
YOM CHI / YOM CHI / - Čestnost
IN NAE / IN NE / - Vytrvalost
GUK KI / GUK KI / - Sebeovládání
BAEKJUL BOOL GOOL / BEKCUL PULKUL / - Nezkrotný duch
Vysvětlení zásad
Není třeba říkat, že úspěch či neúspěch v praktikování Taekwon-Do široce závisí na tom, jak člověk zachovává a provádí jeho zásady, jenž slouží jako vodítko pro všechny vážné žáky tohoto bojového umění.
YE YI / JE JI / - Zdvořilost
Žáci by se měli snažit provádět následující zásady zdvořilosti, aby si vytvořili ušlechtilý charakter a měli by se snažit provádět tyto zásady pravidelně.
1. Podporovat ducha vzájemných ústupků.
2. Stydět se za své nectnosti a pohrdat nectnostmi druhých.
3. Být zdvořilý jeden k druhému.
4. Podporovat smysl pro spravedlnost a lidskost.
5. Dokázat rozlišit staršího od mladšího, vyššího od nižšího a učitele od žáka.
6. Chovat se podle etiky.
7. Respektovat postavení druhých.
8. Slušně a upřímně zacházet s věcmi.
9. Zdržet se dávání, nebo přijímání jakýchkoli pochybných darů.
YOM CHI /JOM ČI / - Čestnost
V Taekwon-Do má slovo čest daleko užší význam než je prezentováno ve Websterově naučném slovníku. Člověk musí být schopen rozlišit dobré od špatného, má-li špatné svědomí musí se cítit vinen. V následujících řádcích jsou uvedeny příklady skutků, kde čestnost chybí.
1. Instruktor, který díky své netečnosti a neznalosti skutečných technik, předvádí sebe a své
bojové umění svým žákům.
2. Žák, který pro svou slávu nalomil silný materiál před vlastní ukázkou na exhibici.
3. Instruktor, který zastírá svou neznalost skutečného učení technik přepychovou tělocvičnou
a klamně lichotí svým žákům.
4. Žák, jenž vyžaduje od svého učitele vyšší stupeň, nebo se jej snaží koupit.
5. Žák, který získal vyšší stupeň pro svou sobeckost a pro pocit moci a nadřazenosti.
6. Učitel, jenž učí umění pro své hmotné zisky.
7. Žák, jehož slova a skutky se neshodují.
8. Žák, který se stydí hledat radu u starších a zkušenějších.
IN NAE / IN NE/ - Vytrvalost
ve starém orientálním rčení se říká: "Trpělivost vede ke ctnosti, nebo vynikající vlastnosti, buď stokrát tak trpělivý a vytvoříš si tak mírumilovný domov." Ano. Právě trpělivý člověk si získá štěstí a prosperitu spíše, než uchvátaný a zbrklý jedinec.
Dosažení čehokoliv, ať je to mistrovský stupeň, nebo fantastická technika, je závislé na tom,
zda-li si člověk stanoví svůj cíl a pak vytrvá.
Robert Bruce, který ve čtrnáctém století osvobodil Skotsko, se naučil své trpělivosti a vytrvalosti od malého pavoučka, kterého sledoval jak cílevědomě a pracně splétá svou pavučinu.
Největším tajemstvím jak se stát mistrem Taekwon-Do, je vytrvale překonávat každou svou potíž trpělivostí.
Konfucius řekl: "Ten kdo je netrpělivý ve všedních věcech, může zřídka kdy dosáhnout úspěchu ve věci velké důležitosti."
GUK KI / GUK KI / - Sebeovládání
Důležitost této zásady přesahuje hranice do jang / tělocvičny /. Zachovat tuto zásadu je nutné nejen v boji, ale i v osobním životě. Nedostatek sebeovládání je však i neschopnost žít a jednat podle svých možností.
Lao Tsu řekl. "Silnější je ten, kdo dokáže zvítězit sám nad sebou, než ten, kdo dokáže zvítězit
nad někým jiným.
BAEKJUL BOOLKGOOL / BEKCUL PULKUL / - Nezkrotný duch
"Zde jich leží tři sta těch, kteří splnili svou povinnost." To je prostý epitaf pro jeden z největších činů odvahy známých lidstvu.
Tváří v tvář převaze Xerxes ukázali Leonidas a jeho tři sta Sparťanů světu smysl nezkrotného ducha. Tato ušlechtilá vlastnost se projeví, je-li odvážná osoba postavena proti drtivé převaze.
Skutečný žák Taekwon-Do bude vždy skromný a čestný, je-li postaven tváří v tvář nespravedlnosti bude jednat s válčící stranou úplně beze strachu a váhání, s nezkrotným duchem, bez ohledu na to, s kým a s jakým počtem.
Konfucius řekl: "Nepromluvit proti nespravedlnosti, to je skutek zbabělosti."
Jak historie ukázala, ti, kdo sledovali své sny opravdově a vytrvale s nezkrotným duchem nikdy neselhali při dosažení svých cílů.

Slib Taekwon-Do

26. dubna 2008 v 11:27 | terkaaaaa |  Teorie atd.
1.Budu dodržovat zásady Taekwon-Do.
2.Budu respektovat mistra a sonbe.
3.Nikdy Taekwon-Do nezneužiji.
4.Budu bránit svobodu a spravedlnost.
5.Budu vytvářet mírovější svět.

Systém stupňů

26. dubna 2008 v 11:24 | terkaaaaa |  Teorie atd.
Systém stupňů / Dan Kup Jedo /
V Taekwon-Do , tak jako v ostatních bojových umění používáme stupně rozlišení mezi žáky, instruktory a mistry.
Taekwon-Do má pro toto rozlišení celkem devatenáct stupňů. Deset žákovských a devět mistrovských. Žákovské stupně začínají desátým stupněm a končí prvním. Mistrovské začínají prvním a končí devátým. Toto rozlišení není náhodné. Mistrovských stupňů je celkem devět, devítka je nejvyšším číslem mezi čísly základními, ze kterých se tvoří všechna čísla ostatní. Není to však jen to co dává devítce tak velký význam. Devítka je 3 x 3, v orientě je číslo tři nejváženějším číslem. V Čínských znacích se trojky napíše x , vrchní čára symbolizuje nebe, střední smrtelnost a spodní zemi. Věřilo se, že kdo dokáže žít v souladu s těmito třemi veličinami, dokáže je spojit.
Symbol x, spojení je takřka totožný se symbolem pro syna nebes, tak se nazývali Čínští císaři. Kdo tedy dosáhl harmonie mezi třemi veličinami mněl šanci stát se císařem. Trojka je tedy jakýmsi symbolem životního učení. Tři trojky absolutní trojice dává součet devět, což je tedy nejvyšším stupněm mistrovství v Taekwon-Do. Další pozoruhodností čísla devět je i to, že vynásobíte-li devítku kterýmkoli jiným číslem od 1 do 9 a sečteme-li výsledná čísla, vždy dostanete číslo devět.
Mistrovské stupně jsou rozděleny do tří tříd.
Žákovské stupně rozdělujeme do devíti Kupů. Význam tohoto rozdělení vychází ze všeobecné praxe a bylo by nezdvořilé tuto praxi měnit, vždyť krom mnoha lidských činností kde se odečítá od desíti k nějakému významnému okamžiku, je toto známé i z dětských her.
Význam prvního mistrovského stupně
Kdo je nositel prvního mistrovského stupně v Taekwon-Do, odborník, nebo nováček?
Zažitá chybná představa o prvním Danu je taková, že se již jedná o skutečného odborníka. Je samozřejmé, že kdo necvičí bojová umění nemůže být nositelem tohoto stupně, avšak je třeba umět rozpoznat mistra od instruktora a instruktora od žáka. Generál Choi Hong Hi přirovnává nositele prvních Danů k opeřenci, kterému již narostlo tolik peří, aby se pokusil o let. Žák pouze vybudoval základy a ta největší práce teprve přichází. Nyní když zvládl abecedu, může se pokusit číst. Začíná se učit používat techniky a čekají ještě dlouhé roky tvrdé práce.
Vnímavý žák si v tuto chvíli uvědomí jak málo zná, když vstupuje do vznešeného bratrstva černých pásů a do nové oblasti zodpovědnosti. Mnoho těch, kteří postoupili mezi nositele černých pásů postoupí i mezi instruktory a nakonec mezi mistry a velmistry. Avšak mnozí zůstanou nováčky, jak duševně tak i technicky.
obrázky sem bohužel nejdou

Obrázky Hello Kitty

20. dubna 2008 v 12:07 | terkaaaaa |  Hello Kitty
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Moje pixelka 3

20. dubna 2008 v 11:34 | terkaaaaa |  Moje adoptované pixelky
tak mám další pixelku.Je to kočka Ronaldinhečka,miluje fotbal,(kouká na něj v televizi).Ona sama už má takových míčů a míčků,že je už pomalu nemáme kam dávat.Jejím největším vzorem jeRonaldinho.