Květen 2010

Návštěvnost 21.týden 2010

31. května 2010 v 14:54 | ☼TianQa☼ |  Návštěvnost 2008
Navstevnost za minuly tyden (24.5. 2010 - 30.5. 2010) je:
Pondeli: 4
Utery: 4
Streda: 5
Ctvrtek: 5
Patek: 8
Sobota: 8
Nedele: 10

Celkem: 44

Návštěvnost 20.týden 2010

24. května 2010 v 16:15 | ☼TianQa☼ |  Návštěvnost 2008
Navstevnost za minuly tyden (17.5. 2010 - 23.5. 2010) je:
Pondeli: 8
Utery: 11
Streda: 6
Ctvrtek: 5
Patek: 6
Sobota: 3
Nedele: 5

Celkem: 44

Hwang Ho Yong

21. května 2010 v 13:19 | ☼TianQa☼ |  Teorie atd.
Mistr Hwang Ho-jong se narodil 11. května 1956 v malém městečku Sinuidžu, které leží na severu KLDR na hranici s Čínou. Taekwon-do začal cvičit ve svých 13 letech, když zpočátku upřednostňoval basketbal a gymnastiku. Po čase mu však taekwon-do natolik učarovalo, že mu začal věnovat všechen volný čas. Taekwon-do se v té době věnovali také jeho starší bratři i sestra.

Díky píli a dobrým učitelům dosáhl již v 17 letech v přísném a tvrdém korejském systému výcviku taekwon-do 1. mistrovského stupně (1. dan). V té době se již také zformovala jeho představa o budoucí kariéře, kterou se stalo právě taekwon-do. Po absolvování střední školy se přihlásil na vysokou školu sportu, po jejímž absolvování začal pracovat v korejské federaci Taekwon-Do ITF.

V 28 letech úspěšně složil před dnes již legendárním zakladatelem taekwon-do, prezidentem Mezinárodní federace taekwonda (ITF), generálem Choi Hong Hi (9. dan) zkoušku na 4. dan, čímž se stal také mezinárodním instruktorem s právem vyučovat Taekwon-do ITF. Při soutěžích a exhibicích se mistr Hwang nejraději věnoval technikám skoků a kopů ve výskoku, které se dnes při soutěžích Taekwon-do ITF označují jako speciální přerážecí techniky (korejsky ,,t-ki''). V nich se stal ve své generaci nepřekonaným, když v této disciplíně hned dvakrát zvítězil na mistrovství Koreje. Díky tomu se instruktážní fotografie řady technik kopů ve výskoku čí přeskoků překážek v jeho provedení dostaly i do základní učebnice taekwon-do, 15-tidílné encyklopedie, jejímž autorem je sám generál Choi Hong Hi (1918-2002). Ten o Hwangovi prohlásil, že jen díky němu mohl povýšit kopy ve výskoku na kopy v letu, neboť právě Hwang Ho-jong mu jako první prakticky dokázal, že v jednom výskoku lze technicky správně provést 3 i více kopů za sebou. V letech 1982 - 1986 procestoval Hwang Ho-jong spolu s korejským exhibičním týmem Itálii, Jugoslávii, Maďarsko, Norsko a pak především pro bojová umění prestižní Čínu. V řadě těchto zemí byl ohlas jejich exhibičních vystoupení základem pro růst popularity Taekwon-Do ITF a vedl až k založení národních federací.

V roce 1987, který znamenal pro čeké Taekwon-Do přelom, přijel mistr Hwang Ho-jong jako mladý jednatřicetiletý instruktor ITF, po dohodě na tři roky, do tehdy ještě socialistického Československa, aby zde začal s výukou moderního umění sebeobrany Taekwon-do, s cílem založit zde později národní federaci Taekwon-Do. První československý oddíl Taekwon-do začal působit pod hlavičkou TJ Karate Praha. Oddíl se posléze osamostatnil a 19. července 1990 byla Československá federace Taekwon-Do přijata do ČSTV jako zcela funkční organizace. Své první působení v České republice ukončil Hwang Ho-jong v roce 1992, kdy společně s prvním českým reprezentačním týmem odcestoval na 8. seniorské mistrovství světa v Taekwon-Do ITF do Koreje, jež se konalo v termínu 10. - 15. září 1992. V té době již 8 českých studentů absolvovalo zkoušku na 2. dan a skoro 40 pak zkoušku na 1. dan.

V Koreji se Hwang Ho-jong stal vedoucím oddělení trenérů a státní reprezentace Korejské federace Taekwon-Do ITF. V letech 1994 - 1995 byl Hwang Ho-jong vyslán podpořit rozvoj Taekwon-Do ITF v Indii, odkud se na četné žádosti a na základě mnoha jednání mezi Českým svazem Taekwon-Do ITF a mezinárodní federací Taekwon -Do (ITF) vrátil zpět do České republiky, aby zde mohl pokračovat ve svém započatém díle. Na podzim roku 1995 se tak Hwang Ho-jong opět vrátil do České republiky již coby nositel 7. danu Taekwon-Do. Společně s ním přijela také jeho žena a malá dcera. Následující rok se pak mistru Hwangovi narodil ještě syn.

Na podzim roku 2000 odjel mistr Hwang i se svou rodinou opět domů do Koreje, jelikož byl v rámci ITF jmenován předsedou komise mezinárodních instruktorů Taekwon-Do ITF. Do České republiky se pak vrátil v prosinci 2002. Na světovém kongresu ITF v roce 2003 v Řecku mistr Hwang slavnostně převzal z rukou prezidenta ITF, pana Chang Unga certifikát na 8. dan s pořadovým číslem K-8-4 (Korea - 8. dan - 4. v pořadí). Tím se zařadil mezi nositele nejvyšších technických stupňů v Taekwon-Do ITF a zároveň také mezi osobnosti světového Taekwon-Do ITF.

zdroj:www.osobnosti.cz

Choi Hong Hi

21. května 2010 v 13:13 | ☼TianQa☼ |  Teorie atd.
Generál Choi Hong-hi (čti - čhe honghi) se narodil 9. listopadu 1918 v malé korejské vesnici na severu země. Tehdy byla Korea již dlouhá léta okupována sousedním Japonskem a Choi se od mládí aktivně zapojoval do všech akcí za její osamostatnění, kvůli čemuž byl také vyloučen ze školy. Na univerzitu se znovu zapsal v devatenácti letech, když odešel do Japonska, kde chtěl poznávat vlivy přicházející západní kultury.

Těsně před odjezdem se však svou vinou zapletl do rvačky, ze které sice vyšel vítězně, ale věděl, že při svém návratu bude mít veliké problémy, pokud se nenaučí dobře bojovat. Možná i proto se v Japonsku tak usilovně věnoval tradičnímu karate. Pod vedením mistra Funakoshiho po letech usilovné práce dosáhl technického stupně 2. Dan. Zemi vycházejícího slunce Choie zastihla 2. světová válka. Jako Korejec byl nucen bojovat v japonské armádě. Ještě během výcviku společně s několika dalšími krajany dezertoval. Avšak už po několika dnech ho vojáci dopadli a uvěznili. Následně byl odsouzen k trestu smrti. Zachránila ho spojenecká vojska, jejichž vítězství přišlo pouhé tři dny před plánovanou popravou.

Tento zážitek se stal pro Choie zlomovým okamžikem v celém jeho životě a zásadně ovlivnil jeho další rozhodnutí. Ihned po svém propuštění z vězení se Choi vydal do Soulu, kde s pomocí americké armády a dalších válečných veteránů stál u zrodu první pravoplatné jihokorejské armády. Vzhledem ke svým znalostem karate už od začátku prosazoval zařazení bojového umění do výcviku vojáků. Avšak svědomí, hrdost a prožitá příkoří mu nedovolily vyučovat v Koreji styl, který je původem z Japonska. Na základě svých zkušeností a ve spolupráci s několika dalšími korejskými mistry bojových umění i vědci proto začat vytvářet styl zcela nový, vhodný pro korejské síly.

V roce 1949 dostal rozkaz jít studovat vojenskou školu ve Spojených státech amerických. Do Koreje se vrátil v době, kdy již probíhala korejská válka (1950-1953). Během ní byl povýšen na generála a po nastolení příměří byl pověřen vrchním velením armády, aby pomohl zorganizovat a následně vést poslední vytvořenou korejskou pěší vojenskou divizi s pořadovým číslem 29. Tato divize se stala později známá spíše jako "pěstní divize", protože kombinací vojenského drilu s výcvikem bojového umění se stala v korejské armádě zcela unikátní. Její vojáci uměli bojovat jak se zbraněmi, tak bez nich.

Základy zcela nového stylu generál Choi dokončil v roce 1954, téměř po devíti letech práce. Protože se velmi lišil od všech do té doby známých bojových umění, bylo nutné ho již nějak pojmenovat. Památného dne 11. dubna 1955 tak generál Choi v Soulu oficiálně představil veřejnosti taekwon-do (čti - thekvondo). Představením nového, moderního bojového umění se mu splnil jeden životní sen. Tím druhým bylo rozšířit taekwon-do mimo armádu a do celého světa, aby lidé především díky němu zpětně poznávali Koreu i její národ a už nikdy nedovolili její okupaci Japonskem či jinou zemí. Proto začal podnikat propagační a exhibiční cesty do zahraničí. Všude, kam jeho tým zavítal, si tento styl ihned získal značnou popularitu. Každý totiž okamžitě mohl vidět jeho funkčnost a praktičnost. Legendární se staly konfrontační zápasy s jinými bojovými uměními, ve kterých za taekwon-do nastupoval Park Jong-soo. Nikdy nebyl poražen. Mezi první země, kde se mimo Jižní Koreu začalo taekwon-do vyučovat, patřil Vietnam, Malajsie a Čína.

S cílem šířit nový styl po celém světě byla 22. března 1966 v Soulu ustavena Mezinárodní federace taekwon-do (ITF). Mimo to se tak celosvětově sjednotila kritéria pro získávání žákovských a mistrovských technických stupňů, ujednotila se výuka a byla nově představena také možnost soutěžení. Generál Choi představil čtyři soutěžní disciplíny (technické sestavy, semikontaktní zápas, silové přerážení a speciální techniky), systém soutěžení a přesná pravidla. Zakládajícími členy ITF byly Jižní Korea, Vietnam, Malajsie, Singapur, Spojené státy americké, Turecko, Itálie, Egypt a tehdejší západní Německo. Během prvních tří let se pak tato organizace rozrostla na 30 zemí. Prezidentem ITF se stal samozřejmě generál Choi.

Čestný 1. dan v taekwondu získala koncem 60. let tehdy ještě poměrně neznámá hvězda stříbrného plátna Bruce Lee. Generál Choi se s ním setkal při návštěvě Spojených států v jeho restauraci. I když Bruce Lee studoval čínský styl kung-fu, generál ocenil jeho dovednosti.

Přestože Koreu tolik proslavil, v roce 1972 musel Choi společně s mnoha dalšími mistry taekwon-do odejít do exilu v Kanadě. Příčinou byl státní převrat, zavedení diktátorského režimu nového prezidenta Park Chung-hi a snaha o zneužití taekwonda jako politického nástroje k upevnění moci, s čímž generál Choi nesouhlasil. Od té doby žil mimo území Jižní Koreje, převážně v Kanadě. Také sídlo ITF se přesunulo, nejprve do Kanady a později do Rakouska, aby se mohlo snáze rozšiřovat do zemí tehdejšího východního socialistického bloku.

Nový korejský prezident Park Chung-hi se odmítal smířit s tím, že by Korejský poloostrov přestal být centrem tolik populárního stylu. Proto dal příkaz náměstkovi prezidentské ochranky Kim Un-yongovi, aby ihned převzal nejprve Korejský svaz taekwon-do a následně založil novou mezinárodní federaci, která by ITF přímo konkurovala. Protože však měl generál Choi licencovaný název i techniky, museli vymyslet název co nejvíce podobný a pak také jiné techniky i názvosloví. V květnu 1973 tak vznikla za přímé podpory jihokorejské vlády Světová federace taekwondo (WTF) a "nové" taekwondo, psané už bez pomlčky. Prezidentem nové organizace se stal Kim Un-yong. Jako svůj hlavní cíl si vytyčil dostat se na olympijské hry, čemuž podřídil veškerou svou další činnost. To se mu před několika málo lety také podařilo, i když nedlouho poté musel kvůli korupci opustit místo jak prezidenta WTF, tak funkci místopředsedy mezinárodního olympijského výboru. Generála Choie nicméně částečně těšilo, že se objevili jeho napodobovatelé, protože to svědčilo o tom, že je jeho taekwondo zřejmě docela dobré, když stojí za to ho napodobovat.

Avšak tyto události v Jižní Koreji nebránily Choiově kariéře. V roce 1974 se v kanadském Montrealu konalo historicky první mistrovství světa v soutěžním taekwon-do. O necelých deset let později poprvé vydal knižně své životní dílo, ucelenou patnáctidílnou encyklopedii taekwon-do. Ta obsahuje více než 4000 stran kompletních informací o taekwondu. Před několika málo lety, v roce 1999, přijal Choi svou poslední významnou funkci. Stal se prezidentem mezinárodního výboru bojových umění a her. Tato celosvětová federace pod sebou sdružuje většinu bojových umění, her a sportů, přičemž jednou za dva roky pořádá světové hry bojových umění, což je obdoba známých olympijských her.

Při svých nesčetných cestách po celém světě generál Choi také několikrát navštívil Českou republiku. V letech 1994, 1996 a 1998 u nás osobně vedl třídenní mezinárodní technické semináře.

Bohužel 15. června 2002 ve věku 84 let náhle podlehl rakovině. Ještě pár měsíců před svou smrtí přitom osobně vedl svůj poslední velký mezinárodní seminář. Také na něm všem studentům připomínal, že celý svět se již velice dobře naučil techniky taekwon-do, avšak mnozí stále ještě nerozumějí nebo nechtějí rozumět morální stránce taekwonda. Tu generál Choi shrnul do slibu a pěti hlavních zásad, kterými jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezdolný duch (odvaha).
Dnes se taekwon-do vyučuje již ve 145 zemích celého světa a patří mezi jedno z nejpopulárnějších umění sebeobrany na světě. "Dnešní svět je zkorumpovaný a plný bláznů. O to více je potřeba taekwondu dobře porozumět po všech stránkách a vždy se chovat v souladu s danými zásadami," opakoval často generál Choi všem svým žákům.

Generál Choi Hong Hi byl až do své smrti prezidentem jednotné Mezinárodní federace taekwon-do (ITF).

zdroj:www.osobnosti.cz

Herci (Miriam a Robert)

18. května 2010 v 13:33 | ☼TianQa☼ |  Sturm der Liebe

•ABECEDNĚ SEŘAZENO PODLE :::JMEN POSTAV:::

+
♥ oficiální stránky
♥ informace na mém blogu
♥ fotky


:::Alexander Saalfeld::: (Gregory B.Waldis)alsaodkazy G.B.W.::::Alfons Sonnbichler::: (Sepp Schauer)
also
odkazy S.S.::::Alois Pachmeyer::: (Philipp Sonntag)
alpa
odkazy P.S.:


:::André Konopka::: (Joachim Lätsch)
anko
odkazy J.L.:
:::Andy Zacher::: (Robert Spitz)
odkazy R.S.::::Barbara von Heidenbergová::: (Nicola Tiggeler)
bahe
odkazy N.T.::::Ben Sponheim::: (Johannes Hauer)
besp
odkazy J.H.::::Bernd Kohlweyer::: (Dieter Okras)
beko
odkazy D.O.::::Elisabeth Saalfeldová::: (Susanne Huber)
elsa
odkazy S.H.::::Felix Tarrasch::: (Martin Gruber)
feta
odkazy M.G.::::Fiona Marquardtová::: (Caroline Beil)
fima
odkazy C.B.::::Franz - portýr::: (Michael Reiter)

odkazy M.R.::::Gregor Bergmeister::: (Christof Arnold)
grbe
odkazy C.A.::::Hildegard Sonnbichlerová::: (Antje Hagen)
hiso
odkazy A.H.::::Charlotte Saalfeldová::: (Mona Seefried)
chsa
odkazy M.S.:


:::Johann Gruber::: (Michael Zittel)
jogr
odkazy M.Z.::::Jonas Nebel::: (Marian Lösch)
jona
odkazy:
:::komisař Meyser::: (Christoph Krix)
kome
odkazy C.K.::::Lars Hoffmann::: (Wayne Carpendale)
laho
odkazy W.C.::::Leonie Preisingerová::: (Anna Angelina Wolfers)
lepr
odkazy A.A.W.::::Marc Kohlweyer::: (Wayne Carpendale)
mako
odkazy W.C.::::Marlies Kohlweyerová::: (Eva Christian):::Martin - číšník::::::Max - vrátný::: (Roland Seibert)
maxx
odkazy R.S.::::Mike Dreschke::: (Florian Böhm)
midr
odkazy F.B.::::Miriam von Heidenbergová::: (Inez Bjørg David)
mihe
odkazy I.B.D.::::Monika Winterová::: (Monica Lierhaus)

mowi


:::Nora Dammannová::: (Mirja Mahir)
:::Oskar Schwarzenbeck::: (Hans Kraus)
ossc
odkazy::::Peter - portýr::: (Michael Sandronov)

odkazy M.S.::::Rainer Saremba::: (Gerd Silberbauer):::Robert Saalfeld::: (Lorenzo Patané)
rosa
odkazy::::Rosi Zwicková::: (Veronika-Marie von Quast):::Samia Obotová Gruberová::: (Dominique Siassia):::Simon Konopka::: (René Oltmanns)
siko
odkazy::::Tanja Liebertzová::: (Judith Hildebrandt)
tali
odkazy::::Vanessa::: (Natalia Avelon)

odkazy::::Vera Rothová Obotová::: (Isabelle von Siebenthal)


:::Viktorie Tarraschová::: (Susan Hoecke):::Werner Saalfeld::: (Dirk Galuba)
wesa
odkazy:


:::Xaver Steindl::: (Jan van Weyde)
xast
odkazy:

19.týden 2010

18. května 2010 v 12:49 | ☼TianQa☼ |  Návštěvnost 2008
Navstevnost za minuly tyden (10.5. 2010 - 16.5. 2010) je:
Pondeli: 9
Utery: 7
Streda: 7
Ctvrtek: 6
Patek: 8
Sobota: 7
Nedele: 6

Celkem: 50

Návštěvnost 18.týden 2010

10. května 2010 v 10:04 | ☼TianQa☼ |  Návštěvnost 2008
Navstevnost za minuly tyden (3.5. 2010 - 9.5. 2010) je:
Pondeli: 5
Utery: 8
Streda: 9
Ctvrtek: 7
Patek: 3
Sobota: 5
Nedele: 5

Celkem: 42

Návštěvnost 17.týden 2010

10. května 2010 v 10:03 | ☼TianQa☼ |  Návštěvnost 2008
Navstevnost za minuly tyden (26.4. 2010 - 2.5. 2010) je:
Pondeli: 6
Utery: 6
Streda: 7
Ctvrtek: 4
Patek: 6
Sobota: 5
Nedele: 5

Celkem: 39

Návštěvnost 16.týden 2010

10. května 2010 v 10:03 | ☼TianQa☼ |  Návštěvnost 2008
Navstevnost za minuly tyden (19.4. 2010 - 25.4. 2010) je:
Pondeli: 4
Utery: 4
Streda: 5
Ctvrtek: 4
Patek: 6
Sobota: 6
Nedele: 11

Celkem: 40